Schenk een kloostermop

We zoeken oude kloostermoppen waarmee het belevingspunt wordt opgemetseld. Heeft u nog oude kloostermoppen liggen (maat van circa 30 x 15 x 8 cm) en wilt u letterlijk een steentje bijdragen aan ons project dan kan u deze schenken aan ons!

De stand per 2 mei staat op 230 hele en 100 halve authentieke kloostermoppen. Er zijn ongeveer 700 nodig.

Kloostermoppen schenken?
Stuur dan een email naar: [email protected]

Doneren

U kunt uiteraard ook een donatie doen in de vorm van het schenken van een geldbedrag om het belevingspunt te realiseren. 

De stichting heeft een ANBI culturele status (RSIN  861309054). Dat betekent dus dat de donatie voor 125% afgetrokken mag worden van uw inkomen)


U kunt uw bijdrage overmaken op rek. nr. NL94RABO 0357086597 o.v.v. donatie belevingspunt Bloemkamp.

Nieuws

April 2023 - Aan het Belevingspunt wordt druk gewerkt! Zie voor de laatste updates op de website https://hartwerd.com/stifting-monumint-aldekleaster/

Nieuws

7 en 8 april 2023 - Het metselen van het venster van het Belevingspunt Bloemkamp is grotendeels gerealiseerd i.s.m. Dirk Schram die gespecialiseerd is in oud restauratiemetselwerk en met hand en spandiensten van het bestuur van de stichting. Dankzij een last minute schenking van een aantal oude gele kloostermoppen afkomstig van Titus Hettinga waren er net genoeg stenen om het bouwwerk te kunnen maken. Op dinsdag 11 april zal er verder gewerkt gaan worden aan de halfronde boog van het venster. De voegen zullen bestaan uit authentieke kalksteenmortel met schelpen zoals in de Middeleeuwen gebruikelijk was.

Nieuws

December 2022 – Het fundament is gelegd! Het beton is gestort in een cirkel rondom het te realiseren kloostervenster wat zal worden opgetrokken van originele kloostermoppen die het meest afkomstig zijn van het terrein van Bloemkamp zelf. De oriëntatie van het venster van het Belevingspunt met uitzicht op de zuidkant van het kloosterterrein is bepaald (zie bovenste afbeelding van deze pagina). Rondom de het fundament komt een cortenstalen borderrand met opstapje.

Nieuws

6 januari 2023 – Werkzaamheden begonnen! Op 9 december 2022 zijn op de plek waar het Belevingspunt komt te staan grondwerkzaamheden uitgevoerd door Wytze Kramer en Franke Bouwstra. De grovere grondwerkzaamheden waren al eerder uitgevoerd door Marc Klein Swormink.

Nieuws

Hartwerd, Oldeclooster 8, 26 juli 2022:
Uitreiking cheque Rabobank Coöperatiefonds t.w.v. 2.500 euro door Pep de Boer aan Hylco Bouwstra in het informatiepunt van Bloemkamp. Namens het stichtingsbestuur hartelijk dank voor de steun van de Rabobank voor het oprichten van het belevingspunt Bloemkamp!

Een gevonden fragment van een raamprofiel van het voormalige klooster Bloemkamp (foto: Pep de Boer)

Doel Belevingspunt

Een visuele en ruimtelijke indruk geven van het indrukwekkende middeleeuwse kloostercomplex Bloemkamp.

Waarom een belevingspunt?

 

Van het vroegere imposante kloostercomplex Bloemkamp is slechts nog een lichte glooiing in het terrein en een stukje gracht te zien; de gebouwen zijn, op wat losse stenen in de klei na, geheel verdwenen. Opmerkelijk is wel dat het gebied, dat 400 jaar lang gewijde grond is geweest, tot op de dag van vandaag nog steeds een bijzondere sfeer ademt. Toen in 2012 de pioniersplek Nijkleaster werd gestart, kwamen de initiatiefnemers hier een vuur aansteken dat tot op de dag van vandaag in Jorwert brandt. 

Misschien is het hierdoor dan ook niet verwonderlijk dat de rijke, maar ook roerige en door mystiek omgeven kloostergeschiedenis grote nieuwsgierigheid opwekt bij wie door het gebied loopt. Een herkenningspunt in de vorm van een belevingspunt maakt passanten bewust van “Het sierlijcke en voortreffelijcke clooster in Frieslandt”. Het belevingspunt sluit mooi aan bij de toeristische routes dwars door Súdwest-Fryslân, namelijk het Oldeclooster-wandelpad (2013) en het St. Odulphuspad. 

Op bovenstaand kaartje is de locatie aangegeven waar het belevingspunt Bloemkamp komt te staan. Het staat langs de Oldeclooster wandelroute en het Sint Olduphuspad.
Het belevingspunt bestaat uit een kloostervenster die letterlijk een blik op het verleden geeft op de contouren van het imposante gebouwencomplex wat op het voormalige kloosterterrein heeft gestaan.

In het glas van het venster van het belevingspunt staat een impressie van de kloostergebouwen zodat de passant een indruk kan krijgen hoe het terrein er in het verleden uit zag.

Een miniatuur ontwerp van het rondboog venster van het belevingspunt. In het echt zal het venster opgemetseld worden van kloostermoppen en een hoogte hebben van ongeveer 3 meter en een breedte van 2,5 meter.

Het technische ontwerp door architect Sieperda getekend van het belevingspunt met vooraan een picknick tafel. Ook zal er een informatiepaneel over Bloemkamp worden geplaatst op deze locatie.

Betekenis belevingspunt

Het initiatief om een belevingspunt op te richten voor Bloemkamp was een logisch vervolg van de realisatie van het Oldeclooster wandelpad met informatieborden inclusief een informatiepunt over Bloemkamp en latere aansluiting bij het Sint Olduphuspad. Dit succesvolle project werd gerealiseerd vanuit dorpsbelang Hartwerd. Het laat zien dat er vanuit het dorp Hartwerd en omstreken er veel bereidwilligheid was om eigen werkzaamheden te verrichten om bijvoorbeeld bij te dragen aan informatieborden en het bouwen van een mini-museum over Bloemkamp. Er is nog steeds veel  enthousiasme en motivatie bij het stichtingsbestuur en de lokale dorpsgemeenschap om de cultuurhistorie van het landschap meer zichtbaar te maken in hun eigen omgeving. Het belevingspunt zal zichtbaar zijn voor toevallige passanten maar ook voor toeristen en pelgrims die het Oldeclooster wandelpad en St. Olduphuspad lopen. 

Voor de cultuurhistorisch geïnteresseerden zal het belevingspunt zowel fysiek als online via de website bereikbaar zijn. Fysiek in de vorm van een fragment van het eens zo sierlijke klooster Bloemkamp in de vorm van een Romaans rondboogvenster opgetrokken van authentieke kloostermoppen waarbij de passant letterlijk door het venster naar het verleden kan kijken naar een historisch verantwoorde impressie van het kloostercomplex geprojecteerd op het voormalige kloosterterrein van Bloemkamp. Dit is allemaal ‘offline’ te beleven maar daarnaast zal het belevingspunt ook ‘online’ te beleven zijn d.m.v. historische informatie en video’s op de website van Hartwerd.com. Gezien de vele wandelaars die het Oldeclooster wandelpad en de St. Olduphuspad lopen zal het belevingspunt veel potentiële bezoekers trekken. Het ooit zo belangrijke centrum van godsdienst, politiek en bestuur kan met dit belevingspunt een aanvulling zijn op het bestaande internationale netwerk van bezienswaardigheden die te maken hebben met de middeleeuwse kloosters in Europa.

Gallerie belevingspunt Bloemkamp