Het doel van het belevingspunt is:

Een sierlijk kloosterraam te bouwen van kloosterstenen afkomstig uit het historische Aldekleaster, met daarin een venster op de historische locatie. In het glas zijn de omtrekken van het klooster gegraveerd. Als men door het venster kijkt, ziet men dus het historische klooster in het hedendaagse landschap liggen.

Een website met daarop informatie over het klooster, het belevingspunt en de mogelijkheden om daar heen.
Al het voorwerk is tot nu toe gedaan met vrijwillige bijdragen uit het dorp en vrijwilligerswerk. Het Belevingspunt is onderhoudsarm; het noodzakelijke onderhoud (grasmaaien, schoonmaken, opruimen) zijn vrijwilligers bereid voor gevonden om dat voor langere tijd op zich te nemen.

Bloemkamp & landschap

Bloemkamp is gesticht in een kweldergebied waar de voormalige zilte Middelzee nog altijd overstromingen veroorzaakte. De monniken waren uitstekend uitgerust om deze vruchtbare kweldergebieden te ontginnen en te ontwateren.

Onze missie

Het te realiseren van een belevingspunt van het 'sierlijkste en voortreffelijkste klooster' van Friesland langs het St. Olduphuspad en de Oldeclooster Wandelroute.


Internationaal

De cisterciënzerorde vertegenwoordigt een rijke erfenis die vandaag de dag nog steeds aanwezig is in het hart van de roomse kerk en de Europese staten. De "schiere monniken" waren en zijn nog steeds voorbeeldige bouwers, die deelnamen aan de ontwikkeling van landelijke gebieden door de meest geavanceerde landbouwtechnieken te beheersen - via hun schuren, kelders, molens en smederijen - en hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van kunst, kennis en begrip in Europa sinds de Middeleeuwen.


Belevingspunt

Het belevingspunt bestaat uit een venster op het verleden: een kloostervenster gericht op het kloosterterrein met een projectie van het kloostercomplex in het glas.

Inleiding

In de 12de eeuw werd vlak bij Hartwerd het klooster Bloemkamp gesticht. Vier eeuwen langstond de grote abdij van Oldeclooster hier aan een oude slenk van de wegtrekkende Middelzee. Tot in 1580: toen werd het rooms-katholicisme verboden en zijn in Friesland de kloosters opgeheven en afgebroken. Ook het klooster Bloemkamp is verdwenen. Gebleven zijn de sporen in het landschap die de kloosterlingen hier hebben achtergelaten. Grote aantallen monniken hebben met hun kennis van bedijken en inpolderen de basis van het landschap van vandaag gelegd. Bloemkamp werd een centrum van waterstaat en tevens van godsdienst en politiek. Onderhandelingen tussen strijdende partijen werden hier gevoerd. Toen de Hollandse graaf Willem IV sneuvelde bij Warns, werd hij hier begraven. 
Door de roerige tijden van verlies van vrijheid, burger- en godsdienstoorlogen en de Reformatie viel ten slotte na meer dan 400 jaar het doek voor Bloemkamp. Drie keer is het klooster belegerd en verwoest: één keer door de Arumer Zwarte Hoop in 1517, één keer door de troepen van de stadhouder in 1535, één keer door de Watergeuzen in 1572. Monniken, broeders en burgers zijn bij dat geweld omgekomen, een honderdtal anabaptisten, dat het klooster had ingenomen in 1535, werd hier wreed terechtgesteld. Het was het begin van de doopsgezinde pacifistische traditie: dat nooit weer!

Helaas is er behalve een kroniek en een rekenboek niets tastbaars overgebleven uit het klooster.
Misschien is het hierdoor dan ook niet verwonderlijk dat de rijke, maar ook roerige en door mystiek omgeven kloostergeschiedenis grote nieuwsgierigheid opwekt bij wie door het gebied loopt. Een herkenningspunt in de vorm van een belevingspunt zou passanten bewust kunnen maken van “Het sierlijcke en voortreffelijcke clooster in Frieslandt”. Het monument zou ook mooi aansluiten bij de toeristische routes dwars door Súdwest-Fryslân, namelijk het Oldeclooster-wandelpad (2013) en het St. Odulphuspad.

Bloemkamp (1191-1580)

Bloemkamp & landschap

In de 12de eeuw werd vlak bij Hartwerd het klooster Bloemkamp gesticht. Vier eeuwen lang stond de grote abdij van Oldeclooster hier aan een oude slenk van de wegtrekkende Middelzee. Gebleven zijn de sporen in het landschap die de kloosterlingen hier hebben achtergelaten.

Roemruchte historie

Bloemkamp was een centrum van waterstaat, godsdienst en politiek. Onderhandelingen tussen strijdende partijen werden hier gevoerd. Toen de Hollandse graaf Willem IV sneuvelde bij Warns, werd hij hier begraven.

Door de roerige tijden van verlies van vrijheid, burger- en godsdienstoorlogen en de Reformatie viel ten slotte na meer dan 400 jaar het doek voor Bloemkamp.

Ontwerp belevingspunt

Wilt u een beeld krijgen van hoe het belevingspunt of monument er uit komt te zien? Bezoek onze fotogalerij om een indruk te krijgen van het belevingspunt en het boeiende omringende cultuurhistorische landschap.

Stichting

De ‘Stifting Monumint Aldekleaster’ heeft als doelstelling om een monument te plaatsen en te onderhouden op het voormalige kloosterterrein van Bloemkamp (1191-1580). De stichting telt zes actieve bestuursleden met onderling verdeelde functies van penningmeester, voorzitter, notulist en algemene bestuursleden. Er zal jaarlijks een jaarplan/verslag worden gemaakt en de stichting zal zorgdragen voor het onderhoud aan het monument.

Contact

Adres:
Stichting Monument Oldeclooster

KvK 78223806

Bank rekening: NL94RABO 0357086597

ANBI cultuur nr: 861309054

Oldeclooster 8

8741 KC Hartwerd


Emailadres:

[email protected]

Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/belevingspunt-bloemkamp